Kontakti
Saziņai ar mums
 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

"Sapala Riga"

PVN reģ. nr. LV50203146291

AS Citadele Banka

IBAN: LV73PARX0020962710001

SWIFT/BIC: PARXLV22

Jur. Adrese: Vizlas iela 6-21, Rīga, 

LV-1057, Latvija


0
© Sapala Riga 

 .